Projekt INTER-Regio-Rail dąży do wzmocnienia regionalnego transportu kolejowego w Europie Środkowej